ขบวนรถเชิญน้ำอภิเษกสายใต้ เคลื่อนขบวนจาก จังหวัดสมุทรสาคร สู่กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 10 เม.ย.62 เวลา 14.00 น. จังหวัดสมุทรสาครได้เชิญคนโทน้ำอภิเษกจาก 14 จังหวัดภาคฬต้ เเละ 3 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ที่จะเดินทางนำไปเก็บไว้ที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เเละประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมส่งขบวนรถเชิญน้ำอภิเษกสายใต้