ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ดูแล Website .... งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ2 ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร....