ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้ดูแล Website .... งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ2 ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร....